Đang tải... Vui lòng chờ...

Tra cứu mã vận đơn

Mã vận đơn tuần 38 ( từ 14/09 - 20/09 )
Mã vận đơn, mã bill cho các khách hàng ở tỉnh .

Mã vận đơn tuần 37 ( từ 07/09 - 13/09 )
Mã vận đơn, mã bill cho các khách hàng ở tỉnh .

Mã vận đơn tuần 36 (31/08 - 06/09)
Mã vận đơn, mã bill cho các khách hàng ở tỉnh .

Mã vận đơn tuần 35 (24/08 - 30/08)

Mã vận đơn tuần 34 (17/08 - 23/08)

Mã vận đơn tuần 33 ( từ ngày 10/08 đến 16/08 )

Mã vận đơn tuần 32 ( từ 03/08/2015 - 09/08/2015 )

Mã vận đơn tuần 31 (từ ngày 27/07/2015 - 02/08/2015)
Cập nhật mã vận đơn cho khách hàng ở Tỉnh.